At our best behavior

Språkförbistringar

Kategori: Mamma-livet

Hur barn som precis börjar prata uppfattar ord är intressant. Det här till exempel roar mig när jag sitter på toaletten:

"Datu" -  "Knacka på". (Så heter en bok han fått av mormor. ) Frank knackar på dörren.
"Minni" -  "Kom in". Frank öppnar själv.
"EJ!" -   "Hej!". En soligt leende Frank tittar in i badrummet.

Man förstår ju allt när orden kommer i ett sammanhang, men ibland är det svårare... :D